AML

Verified tilpassede flyter

KYCEgenerklæringsskjema

Delvis automatiserte KYC-prosesser for onboarding og løpende oppfølging.

AML

Eksempel på flyt

01

Egenerklæringsskjema startet via oppslag av firmanavn

02

Ytterligere dataoppslag utføres (PEP, eierskap, sanksjonskontroll)

03

Kontaktperson verifiserer dataene og signerer eller videresender til en annen rolle

04

Kontaktperson mottar kvittering

05

AML-kontroller utføres basert på mottatte data og kunden risikoklassifiseres

Finn ut hvordan du kan
integrere dine flyter med
Verified

problem-icon

Utfordring

Alle virksomheter i regulerte bransjer innenfor EU etterlever AML5-direktivet i Norge kjent som “Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)”. I de gjeldende regulerte foretak er forretningsprosessene knyttet til registrering, vedlikehold og avregistrering av kunder kompliserte. Det er vanskelig å holde oversikt over risiko i kundeportefølgen og endringer i denne.

problem-icon

Løsning

Verified tilbyr automatisk utfylte egenerklæringsskjemaer via dataoppslagstjenester:

  • Selskapsinformasjon – Roller i selskapet (daglig leder, styremedlem, osv.), eierstruktur
  • Selskapets representanter – Signaturrett og fullmakt i selskapet
  • Reelle rettighetshavere
  • Automatiserte prosesser som tilrettelegger for informasjonsverifisering
  • Levering av ID-dokumenter i digitalt format
  • Passleser (NETS Passport Reader)
  • Tilpassede dataoppslag for å imøtekomme bedriftsspesifikke prosesser
problem-icon

Relevante tjenester

Autentiseringsnivåer

eID
SMS
E-mail
Touch-Sign

Dataoppslag

Bisnode
Trapets
UN/EU sanction list
OFAC

Tilgjengelige
Plugins

SuperOffice
Sharepoint

Se hvordan du kan
effektivisere bedriftens prosesser med Verified

Ta en titt på andre tilpassede flyter

Kontaktinformasjon

Kontakt oss for mer informasjon om alle våre produkter.

Telefon
(+47) 465 00 545
E-post
Besøksadresse
Tordenskioldsgate 2, 2. etg. 0160 Oslo
Telefon
(+46) 8 474 86 10
E-post
Besøksadresse
Färögatan 33, 164 51 Kista
Telefon
(+46) 8 474 86 10
E-post
Besøksadresse
Technobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland
Telefon
(+47) 465 00 545
E-post