Tjänster som Verified erbjuder

Verified kopplar samman olika register och dataleverantörer i en sömlös kundresa. Färdigpaketerat och klart att komma igång på några minuter.

Elektronisk signering

Signera alla typer av formulär och dokument elektroniskt

Elektronisk identifiering

Elektronisk Identifiering med BankID

Smarta formulär

Använd smarta formulär för ifyllnad

API Integration

Flexibelt API för integration

Elektronisk signering

Signera alla typer av formulär och dokument elektroniskt

Elektronisk identifiering

Elektronisk Identifiering med BankID

Smarta formulär

Använd smarta formulär för ifyllnad

API Integration

Flexibelt API för integration

Elektronisk signering

Med vår e-signeringsplattform kan ert företag bli 100% digitala och helt eliminera papper ur signeringsprocessen. Det fungerar lika bra oavsett bransch, funktion och kanal. Det finns inga arbetsflöden som vi inte kan hantera.


Exempel på användningsområden är offerter, kundkontrakt, anställningsavtal, hyresavtal, serviceavtal, ansökningsformulär, protokoll med mera...


Några tydliga fördelar är kortare ledtider, ökad konvertering, mindre administration, bättre spårbarhet, högre säkerhet med mera...


Det finns fler olika signeringsmetoder tillgängliga för dig som kund. T.ex. finns svenskt BankID, norskt BankID, danskt NemID och finska TUPAS färdigintegrerat i plattformen.

Elektronisk identifiering

Med vår smarta autentiseringslösning, Verified Secure, kan ni säkerställa att endast behöriga personer kommer åt dokumenten som ni skickar för signering.


Ni kan dessutom koppla på vårt API för att erbjuda någon av våra olika autentiseringsmetoder (BankID (SE), BankID (NO), NemID (DK), TUPAS (FI)) som inloggningsmetod på exempelvis "Mina sidor". På så sätt får ni en säkrare lösning och ni slipper onödiga ärenden till kundservice kring bortglömda användarnamn och lösenord.


För er som hanterar känslig information som skall lämnas ut över telefon har vi dessutom en webbaserad tjänst för att identifiera inringande direkt över telefon.

Smarta formulär

Våra smarta formulär innebär att ni kan hantera alla era olika avtalsmallar och blanketter på ett och samma ställe. Vi producerar avancerade html formulär utifrån era önskemål. Dessa är dynamiska och kan innehålla regler, logik och arbetsflöden som snabbar på processen och minskar felmarginalerna. Formulären kan dessutom göras publika genom att t.ex. publicera dem direkt på er hemsida. Det innebär att kunden kan fylla i formulären och signera dem direkt online.


Men vi stannar inte där. Vi har dessutom färdiga integrationer mot externa register och system i plattformen, som innebär att vi kan göra olika typer av kontroller och slagningar direkt i formulären. Exempel på dessa är:


  • Adresslagning på organisationsnummer och/eller personnummer
  • Automatiserade kreditbeslut i samband med signeringen baserad på uppsatta kreditmallar
  • Kontroll av signaturrätt för att säkerställa att det är en behörig firmatecknare


Formulärdatan kan ni självklart hämta via vårt API vilket innebär att ni inte behöver knappa in informationen manuellt i några system.


Sammanfattat kan vi alltså automatisera hela onboardingprocessen av en ny kund.


API Integration

Som bolag är vi extremt produktorienterade och det är vår övertygelse att framgångskonceptet inom vår bransch är att se till att ha den tekniskt bästa och modernaste lösningen.


Vår plattform är bygd i en modern micro services arkitektur med filosofin "API first". Vi har ett heltäckande REST API som är väldokumenterat och enkelt att koppla upp sig mot.


Vår tekniska dokumentation hittar du här och vår teknikavdelning som brinner för API står redo att assistera dig vid behov.

Fördelar med Verified

Fungerar på mobila enheter

Hälften av alla signeringar görs från en mobiltelefon eller surfplatta

Multidokumentsignering

Stöd för upp till 10 dokument med obegränsat antal bilagor i ett och samma utskick

Obegränsat antal mottagare

Du kan skicka dokument för signering till hur många som helst

Användarvänligt

Teknisk data visas tydligt i ett signerat dokument och spårbarheten är mycket hög

Säkerhet

Med Verified kan du få säkra signeringar genom BankID och säkerställa att endast autentiserade personer har tillgång till dokumenten genom Verified Secure

Flexibelt API

Smarta formulär kan byggas av Verified eller av kunden själv och kan integreras lätt

Tjänsteleverantörer i EU

BankID (SE), BankID (NO), Tupas (FIN) och NemID (DK) är registrerade som godkända tjänsteleverantörer i EU

Fungerar på alla typer av enheter

Desktop

Användare som loggar in i Verified har full översikt över pågående ärenden och kan starta nya signeringsprocesser

Mobil

Mottagare kan öppna, läsa och signera dokument samt fylla i och signera smarta formulär