Artikkeli

Riskinarviointi ja tunne asiakkaasi (KYC)

Inka Kärkkäinen toimii Legal Folks Oy:n rahanpesun estämisen asiantuntijana. Toisessa osassa perehdymme riskinarviointiin ja tunne asiakkaasi (KYC).

Procountorin kanssa järjestettiin webinaari Rahanpesulain velvoitteet - mitä ne tarkoittavat? joka käsitteli rahanpesun vastaisten velvoitteiden olennaisia näkökohtia.

Verified sai mahdollisuuden haastatella Inkaa webinaarin jälkeen ja syventyä hänen esityksensä aiheisiin. Toisessa osassa käsittelemme riskinarviointia ja asiakkaan tuntemista (KYC).

Riskinarviointi

1. Mitkä tekijät mielestäsi lisäävät rahanpesun riskiä rahoitusalalla, ja miten organisaatiot voivat arvioida ja vähentää näitä riskejä?

Yleisesti toimialalla näen suurimmaksi riskiksi sen, että ei ymmärretä rahanpesulain vaatimuksia riittävällä tavalla. Tällä tarkoitan sitä, että riskiarvio laaditaan usein hyvin puutteellisesti tai jätetään laatimatta eikä sisäistä ohjeistusta ole ollenkaan. Merkittäviä riskejä kohdistuu myös asiakkaan tuntemistietojen liian suppealle hyödyntämiselle osana päivittäistä toimintaa – tietoja ei kerätä vain, jotta voidaan viranomaiselle esittää niin tehdyn. Tietoja tulisi hyödyntää osana jokapäiväistä asiakastyötä. Suurista puutteista kertoo se, miten vähän epäilyilmoituksia tietyt toimijat tekevät. Esimeriksi kirjanpitäjät tekivät vuonna 2022 vain noin 60 epäilyilmoitusta, vaikka yrityksiä alalla on useampi tuhat. Tämä kertoo enemmän ymmärryksen puutteesta kuin osaamisesta. Lisäksi merkittävä riski on siinä, että luotetaan toisiin ilmoitusvelvollisiin, esimeriksi pankin toteuttamaan monitorointiin ja sen takia jätetään selvittämättä epäilyttäviä liiketoimia.

Suosittelen jokaista seuraamaan aktiivisesti vähintään viranomaisten eri sivustoja aihealueen parista, kuten Finanssivalvonnan, Aluehallintoviraston ja poliisin julkaisuja. Rahanpesun kansallinen riskiarvio ja rahanpesun selvittelykeskuksen vuosiraportit ovat erinomaisia katsauksia ajantasaisiin päivänpolttaviin aiheisiin.

2. Kuinka pysyt ajan tasalla uusista trendeistä, ja miten nämä tiedot ohjaavat riskinarviotasi?

Riskiarviota tulee päivittää tarpeen mukaan ja usein tämä on tarpeellista lakimuutosten yhteydessä. Lisäksi yrityksen oma toiminta tai asiakaskunta voi muuttua lyhyelläkin ajanjaksolla. Suosittelen jokaista seuraamaan aktiivisesti vähintään viranomaisten eri sivustoja aihealueen parista, kuten Finanssivalvonnan, Aluehallintoviraston ja poliisin julkaisuja. Rahanpesun kansallinen riskiarvio ja rahanpesun selvittelykeskuksen vuosiraportit ovat erinomaisia katsauksia ajantasaisiin päivänpolttaviin aiheisiin.

Tunne asiakkaasi (KYC/Know Your Customer)

3. Kuinka organisaatiot voivat käsitellä ‘’tunne asiakkaasi’’ (KYC)-prosessia ja parantaa asiakkaiden ymmärtämistä?

Tässä on ehdottomasti keskiössä toimivat AML-järjestelmä ja sisäinen ohjeistus. Palvelu, kuten Verified AML varmistaa, että asiakkaasta kerätään riittävät tiedot ja että niitä päivitetään riittävän usein ja sisäisen ohjeistuksen avulla osataan hyödyntää näitä tietoja osana päivittäistä työskentelyä.

4. Voisitko jakaa esimerkin tilanteesta, jossa huolelliset KYC-menettelyt estivät mahdollisia riskejä ja petoksia?

Ensimmäisenä tulee mieleen tilanne, jossa oli solmittu aikanaan asiakassuhde toimijan kanssa, jolla oli hyvin vahva liityntä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kun asiakkaan tietoja päivitettiin asiakkaan halutessa laajentaa asiakkuutta, havaittiin puutteita ja vanhentuneita tietoja. Kun asiakkaan tuntemistiedot päivitettiin, löydettiin syntynyt yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja kyettiin estämään tilanne, jossa asiakkaalle olisi laajennettu palveluita ja mahdollisesti oltu tietämättään apuna rahanpesussa. Asiakassuhde saatiin päätettyä ja minimoitua sitä kautta riskit.

Inka Kärkkäinen, rahanpesun estämisen Asiantuntija Legal Folks Oy
Tarkka selvitystyö esti rahanpesun toteuttamisen ja rikollisen rahan kiertämisen järjestelmissä.

5. Kuinka organisaatiot voivat hallita raportointivelvoitteiden monimutkaisuuksia samalla varmistaen sääntöjen noudattamisen ja tehokkaan viestinnän viranomaisten kanssa?

Kannustan itse tekemään rahanpesun epäilyilmoituksia matalalla kynnyksellä – kyseessä ei ole rikosilmoitus. Ennen ilmoituksen tekemistä tulee kuitenkin huolehtia selvitysvelvollisuuden täyttymisestä eli pyytää asiakkaalta riittävät selvitykset epäilyttävää liiketoimea koskien. Näin voidaan varmistua myös siitä, että viranomainen saa käyttöönsä mahdollisimman laajat tiedot kyseessä olevasta epäilyttävästä tapahtumasta.

6. Voitko antaa esimerkkin tilanteesta, jossa ajantasainen ja tarkka raportointi oli ratkaisevassa roolissa rahanpesuun tai muihin talousrikoksiin liittyvien riskien vähentämisessä?

Eräässä tapauksessa asiakas oli toteuttamassa liiketoimea, johon liittyi kiinteistön kauppa. Asiakkaalta pyydettiin varojen alkuperäselvityksiä ja dokumentaatiota kauppaan liittyen, mutta liiketoimi vaikutti selvityksistä huolimatta epäilyttävältä. Liiketoimesta tehtiin rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitus ja poliisi käynnisti selvittelyt. Lopulta liiketoimesta kieltäydyttiin ja taustalta paljastui laajaa rikollista toimintaa. Tarkka selvitystyö esti rahanpesun toteuttamisen ja rikollisen rahan kiertämisen järjestelmissä.

Lue osa 1 Rahanpesun estäminen ja ilmoitusvelvollisuudet.

Liittyvä

Asiakkaan tuntemisvelvollisuus: muutakin kuin tietojen keräämistä

Artikkeli
Text Link

Rahanpesun estäminen ja ilmoitusvelvollisuudet

Artikkeli
Text Link

Yleinen riskiarviointi ja sen tärkeys liiketoiminnassa

Artikkeli
Text Link