Yli
4000+
asiakasta luottaa Verifiediin

Helpota
rahanpesulainsäädännön
noudattamista

AML-portaamme tehostaa rahanpesun torjuntaprosessianne selkeillä vaiheilla ja hyvällä tuella prosessin aikana. Tämä säästää aikaa ja varmistaa, että noudatatte sääntöjä. Saatte välittömän pääsyn tärkeään asiakastietoon, mukaan lukien PEP- ja sanktiolistat.

Asiakkaan tunteminen helpottuu, kun asiakastiedot ja muut tärkeät tiedot voidaan automatisoida. Prosessin osana suoritetaan pakollinen vaihe, joka liittyy todellisen edunsaajan tunnistamiseen. Kaikki dokumentaatio tallennetaan digitaalisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Tehosta AML- ja KYC-prosessejasi

AML-portaalimme opastaa teitä ja asiakkaitanne prosessin läpi. Selkeät vaiheet varmistavat, että oikeat tiedot kerätään ja tärkeät tarkastukset ja tunnistamiset suoritetaan rahanpesulain määräysten mukaisesti – kaikki yhden yksinkertaisen digitaalisen käyttöliittymän kautta.

 • Selkeät vaiheet ja pääsy päivitettyyn tietoon
 • Lyhyempi uusien asiakkaiden onboarding-prosessi
 • Turvallinen asiakastietojen käsittely ja digitaalisesti jäljitettävät asiakirjat

Hanki oikea tieto

Käytössänne ovat kaikki tarvittavat listat ja tiedot niin organisaatiorakenteesta, avainrooleista ja todellisista edunsaajista kuin poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) ja pakotteista. Asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessi on täysin digitaalinen: tiedot täytetään automaattisesti ja sekä sähköinen tunnistaminen että allekirjoittaminen suoritetaan samassa työnkulussa.

 • Pääsy yli 500 PEP- ja pakotelistaan EU:n alueella
 • Asiakastietojen helppo kerääminen ja jatkuva seuranta
 • KYC-tiedot kerätään ohjatussa työnkulussa ja allekirjoitetaan sähköisesti

Vahvempi vaatimustenmukaisuus

Digitaaliset työnkulut auttavat saamaan työn tehdyksi ja varmistavat, että prosessinne noudattavat rahanpesulainsäädäntöä. Kaikki AML-prosessinne vaiheet dokumentoidaan digitaalisesti. Se antaa yrityksellenne paremman sisäisen läpinäkyvyyden, ja olette valmiita viranomaisten tarkastuksiin.

 • KYC-prosessin hallinta
 • Turvallinen ja sähköinen todellisen edunsaajan tunnistaminen
 • Kootusti dokumentoidut riskiarviot

Rahanpesun estämisen prosessi vaihe vaiheelta

Rahanpesun estämisen koskevan lainsäädännön noudattaminen voi olla monimutkaista ja vaativaa. Anna AML-portaalimme helpottaa prosessia opastamalla sinua jokaisessa vaiheessa varmistaen, että prosessisi ja asiakirjasi täyttävät tarkastusstandardit.

1

Asiakkaan onboarding-prosessin aloittaminen

Asiakas- ja organisaatiotiedot kerätään ja tarkistetaan yli 500:aa EU:n PEP- ja pakotelistaa vastaan. Luodaan uusi asiakaskortti.

2

Asiakkaan tunteminen (KYC)

Digitaalinen KYC-lomake luodaan, täytetään tiedoilla, muokataan, vahvistetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asiakkaanne toimesta.

3

Todellinen edunsaaja

PEP- ja sanktiovalvonta suoritetaan yrityksen todellisille PEP- ja pakotetarkastus suoritetaan yrityksen todellisille omistajille, minkä jälkeen toteutetaan sähköinen henkilöllisyystarkastus samassa prosessissa.

4

Asiakkaiden riskiarviointi

Kaikki aiemmat vaiheet dokumentoidaan ja analysoidaan asiakkaanne riskiarvioinnissa, ja jokainen asiakas saa riskitasoluokituksen. Parannettua automaattista riskiarviointia varten voidaan myös käyttää riskimatriisiamme.

5

Lopullisen asiakasraportin luominen

Lopullinen raportti luodaan. Kaikki vaiheet on dokumentoitu ja ne ovat digitaalisesti jäljitettävissä. Tämä parantaa sisäistä tehokkuutta ja helpottaa mahdollisia valvontaviranomaisten tarkastuskäyntejä.

Jotkut tarjoavat allekirjoitusratkaisuja, toiset AML-portaalia. Verifiedin kautta saimme laajemman kokonaisuuden. Nyt voimme käyttää allekirjoitusratkaisua, asiakasrekisteröintiä ja rahanpesun valvontaa samassa järjestelmässä.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Vaikka kyseessä on 'taas yksi uusi järjestelmä', on turvallisuutemme nyt parempi ja säästämme aikaa asiakkaiden tunnistamisessa. Portaali itsessään on intuitiivinen ja helppo omaksua, ja siitä on tullut olennainen osa päivittäistä työtämme.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Joustavuus oli meille tärkeää. Tarvitsimme järjestelmän, joka tukisi liiketoimintaamme. Verified mahdollisti tehtävien seuraamisen järjestelmällisesti ja laadukkaasti, mikä oli ratkaisevan tärkeää.
Jan-Håkon Elverland
Chief Administrative Officer, SpareBank 1
Verified yksinkertaistaa AML-prosessejamme. On tehokkaampaa kerätä kaikki dokumentaatio yhteen paikkaan. Yhteydenpitomme on tiivistä ja selkeää, ja voimme luottavaisin mielin nojata heidän asiantuntemukseensa.
Heidi Sannes
Compliance Manager, Q4 Næringsmegling

Käytä Verifiedia nykyisissä liiketoimintajärjestel-
missänne

 • CRM- ja HR-järjestelmät: Huippuluokan eSign- ja eID-ratkaisumme integroituvat saumattomasti alan johtaviin CRM- ja HR-ohjelmistotoimittajiin.
 • Liiketoimintajärjestelmät: Strategiset kumppanuutemme alan johtavien järjestelmätoimittajien kanssa varmistavat, että ratkaisumme on helposti integroitavissa nykyisiin työnkulkuihinne.
 • Tietolähteet: Hyvin dokumentoitu Verified API antaa sinulle mahdollisuuden räätälöidä ratkaisumme yksilöllisesti liiketoimintatarpeisiisi, työnkulkuusi ja kolmansien osapuolten integraatioihin sopivaksi.

Pysy ajan tasalla

Artikkeli
Text Link

Asiakastarina
Text Link

Uutinen
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Artikkeli
Text Link

Asiakastarina
Text Link

Uutinen
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Artikkeli
Text Link

Asiakastarina
Text Link

Uutinen
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Yleinen riskiarviointi ja sen tärkeys liiketoiminnassa

Artikkeli
Text Link

Raeder - tehostaa toimintaa Verifiedin avulla

Asiakastarina
Text Link

Sparebank 1 Regnskapshuset tehostaa noudattamistaan Verifiedin AML-alustalla

Asiakastarina
Text Link

Medvind Assistanse - henkilökohtaiset avustajapalvelut saumattomasti

Asiakastarina
Text Link

Introducing the Verified AML integration with Wahlstedt Sageryd

Uutinen
2023-12-07
Text Link

Verified announces strategic partnership with Koho Sales

Uutinen
2023-11-15
Text Link

Verified announces cooperation with market-leading software provider FA Solutions

Uutinen
2023-11-03
Text Link

Haluatko nähdä AML- ratkaisumme toiminnassa?

Varaa demo AML-asiantuntijoiltamme, jotka lähtevät liikkeelle liiketoimintatarpeistanne