Över
4000+
kunder litar på Verified

Förenkla ert arbete i linje med penningtvättslagen

Vår AML-portal effektiviserar processen för bekämpning av penningtvätt med tydliga steg och bra hjälp under processen. Vilket sparar tid och säkerställer er regelefterlevnad. Få omedelbar tillgång till viktig kundinformation, inklusive PEP- och sanktionslistor.

Arbetet med kundkännedom blir enklare när kunduppgifter och annan viktig data kan automatiseras. Det obligatoriska steget som innebär att identifiera verklig huvudman görs som en del i processen. All dokumentation sparas för digital spårbarhet.

Effektivisera era processer för AML & KYC

I AML-portalen guidas ni och era kunder genom processen. Tydliga steg säkerställer att rätt information samlas in och att viktiga kontroller och identifieringar görs enligt reglerna i penningtvättslagen - allt via ett enkelt digitalt gränssnitt.

 • Tydliga steg och tillgång till uppdaterad data
 • Förkorta tiderna för er onboarding av nya kunder
 • Säker hantering av kunddata och digitalt spårbara dokument

Få tillgång till rätt data

Alla nödvändiga listor och data görs tillgängliga för er. Från organisationsstruktur, nyckelroller och verkliga huvudmän till politiskt exponerade personer (PEP) och sanktionslistor. KYC-processen (Know Your Customer) är helt digital, data fylls i automatiskt och både digital identifiering- och signering görs i ett och samma flöde.

 • Tillgång till mer än 500 PEP- och sanktionslistor inom EU
 • Enkel insamling av kundinformation och kontinuerlig övervakning av er kunddata
 • KYC-information samlas in i ett guidat flöde - och signeras digitalt

Ökad regelefterlevnad

Det digitala flödet hjälper er att få jobbet gjort och ni kan vara säkra på att på att era processer utförs i linje med regelverket för penningtvätt. Alla steg i er AML -process dokumenteras digitalt. Det ger er som bolag en bättre intern transparens och och ni är förberedda inför en eventuell granskning från er tillsynsmyndighet.

 • Ta kontroll över hela er KYC-process
 • Säker och digital identifiering verkliga huvudman
 • Samlad dokumentation av era riskbedömningar

AML-processen, steg för steg

Arbetet med penningtvättslagen kan kännas omfattande och komplext. Genom att ta hjälp av vår AML-portal får ni hjälp och guidas genom varje obligatoriskt steg. Detta gör att både er process och dokumentation är redo för en eventuell granskning.

1

Starta onboarding av kunder

Kund- och organisationsdata samlas in och kontrolleras mot över 500 PEP- och sanktionslistor i EU. Ett nytt kundkort skapas.

2

Kundkännedom (KYC)

Ett digitalt KYC-formulär skapas, förifylls med information, redigeras, bekräftas och signeras elektroniskt av er kund.

3

Kontroll av verkliga huvudmän

PEP-och sanktionskontroll utförs på verkliga huvudman i bolaget, följt av en digital ID-kontroll i samma flöde.

4

Riskbedömning av kunder

Alla tidigare steg dokumenteras och analyseras i er kundriskbedömning, varje kund tilldelas en risknivå. För förbättrad automatisk riskbedömning kan även vår riskmatris användas.

5

Skapa slutgiltig kundrapport

Den slutliga rapporten genereras och alla steg är dokumenterade och digitalt spårbara - för intern effektivitet och i händelse av besök från er tillsynsmyndighet.

Vissa levererar en signeringslösning, andra levererar en AML-portal, med Verified fick vi ett bättre paket. Nu kan vi signera dokument, onborda nya kunder och utföra kontroller av penningtvätt i ett och samma system.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Trots att det innebar "ännu ett nytt system" för oss känner jag och mina kollegor att vi sparar tid och har en bättre säkerhet i vårt arbete med kundkännedom (KYC). Portalen i sig är intuitiv och lätt att använda och har blivit en viktig del av vårt dagliga arbete.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Flexibilitet var viktigt för oss. Vi behövde ett skräddarsytt ett system för vår verksamhet. Med Verified fick vi ett system för AML som gjorde det möjligt för oss att hålla reda på att uppgifter utförs i rätt ordning och med kvalitet, och det var avgörande.
Jan-Håkon Elverland
Chief Administrative Officer, SpareBank 1
Verified förenklar våra AML-processer. Allt blir mer strömlinjeformat och vi har all dokumentation samlad på ett ställe. Vår löpande dialog är nära och tydlig, och deras interna organisation ger oss alltid bra svar och hjälp.
Heidi Sannes
Compliance Manager, Q4 Næringsmegling
Vi har sparat mycket tid på alla våra marknader och processen där allt görs och dokumenteras i ett och samma system är värdefull och ger oss en bra överblick och förståelse för eventuella risker i vår kundportfölj.
Mette Pedersen
Kvalitetsansvarig, K.A. Rasmussen

Använd Verified i era befintliga affärssystem

 • CRM och HR-system: Våra lösningar för elektronisk signering (eSign) och elektroniskt ID (eID) integrerar redan med flera av branschens ledande leverantörer av system.
 • Affärssystem: Våra strategiska partnerskap med de främsta systemleverantörerna i er bransch säkerställer att våra lösningar enkelt nås i era befintliga arbetsflöden.
 • Datakällor: Vårt väldokumenterade API ger er möjlighet att skräddarsy våra lösningar och de datakällor som ni har behov av, i befintliga arbetsflöden och integrationer med tredje part.

Håll dig uppdaterad

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

K.A. Rasmussen - gemensamma AML-processer ger ökad effektivitet och riskkontroll

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

ISEC enhances offering with Verified AML for their customers is the Nordics

Nyhet
2024-06-11
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

GRC WATCH är Verified Groups senaste förvärv: Stärker och breddar positionen inom Regtech

Nyhet
2024-04-15
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Heidi Islann joins Verified as Chief Commercial Officer (CCO)

Nyhet
2024-03-14
Textlänk

Vill du se mer av våra AML-lösningar?

Boka en demo med våra AML-experter som utgår från era affärsbehov.