Över
4000+
kunder litar på Verified

Automatisera er import, extrahering och hantering

Skicka in era olika typer av avtal och kontrakt in i Verified Contract Management och låt systemet sköta resten. Avtalen importeras, datan extraheras och läses av med hjälp av AI. Sedan struktureras er avtalsdata upp digitalt. Alltifrån vilken typ av avtal, till viktiga datum och ansvarig ägare av avtalet dokumenteras automatiskt.

Skapa full kontroll över alla era viktiga avtal och var säkra på att viktiga datum för omförhandling eller automatiska förnyelser inte glöms bort. Med hjälp av smarta att-göra-listor minskar ni felmarginaler, undviker tidskrävande administration och slipper onödiga kostnader.

Importera era avtal snabbt och automatiskt

Brottas ni och er organisation med att era olika typer av avtal, finns på flera olika ställen? Vissa i fysisk form och andra i olika system för e-signering? Nu kan alla era avtal importeras till en säker plats.

 • Enkel och direkt import - från e-signering, manuell hantering i excel eller scannat från fysiska avtal.
 • Alla avtal på en plats - säkert och tillgängligt för rätt kollegor.
 • Importera alla typer av avtal och kontrakt.

Extrahera er avtalsdata med hjälp av AI

Att plocka ut och kategorisera viktig data ur befintliga och nya avtal tar mycket tid. Många system på marknaden har funktioner för datainmatning men de flesta av dessa processer måste skötas helt manuellt. Med Verified Contract Management sköter AI den uppgiften åt er.

 • Plocka ut nyckeldata ur era avtal - viktiga standardfält kategoriseras.
 • Sätt upp regler och viktiga fält för era unika avtal.
 • Automatisk kategorisering och taggning av information och händelser.

Kategorisera och skapa en tydlig överblick av er avtal

Genom att er avtalsdata struktureras automatiskt kan systemet hjälpa er att skapa en tydlig dashboard, där era avtalshändelser blir synliga. En tydlig tidslinje tillsammans med era att-göra-listor kompletteras med datum för struktur. Allt som görs dokumenteras i audit-loggar som bidrar med transparens och tydlighet internt.

 • Påminnelser om förnyelser och omförhandling.
 • Att-göra-listor med tydlig struktur och datum.
 • Automatiska audit-loggar bidrar med transparens.
Vissa levererar en signeringslösning, andra levererar en AML-portal, med Verified fick vi ett bättre paket. Nu kan vi signera dokument, onborda nya kunder och utföra kontroller av penningtvätt i ett och samma system.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Trots att det innebar "ännu ett nytt system" för oss känner jag och mina kollegor att vi sparar tid och har en bättre säkerhet i vårt arbete med kundkännedom (KYC). Portalen i sig är intuitiv och lätt att använda och har blivit en viktig del av vårt dagliga arbete.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
En av fördelarna med att arbeta på Verified är möjligheterna för min professionella utveckling. Att dessutom omges av ett fantastiskt team som kommer att sporra dig att våga testa och lära nytt uppskattar jag verkligen.
Asther Lattouf
Onboarding Specialist, Verified
Jag får dagligen arbeta med drivna kollegor som sitter på våra olika kontor i hela Norden och Europa. Jag är väldigt glad över att Verified lägger stor vikt vid att vi ska ha en bra arbetsmiljö och med utrymme för personlig utveckling. Det går helt i linje med företagets planerade tillväxt.
Dinh Vo
Solution Manager, Verified

Unlock the power of Verified in your preferred systems

 • CRM & HR Systems: Our cutting-edge eSign and eID solutions seamlessly integrate with some of the industry's leading CRM and HR software providers
 • Business Systems: Our strategic partnerships with top system vendors in your industry ensure that our solutions are seamlessly integrated into your existing workflows.
 • Data Sources: Our well-documented Verified API empowers you to tailor our solutions uniquely to your business needs, workflows, and third-party integrations.

Håll dig uppdaterad

__wf_reserverad_ärva

Article
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Customer Case
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Article
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Customer Case
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Article
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Customer Case
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

K.A. Rasmussen - gemensamma AML-processer ger ökad effektivitet och riskkontroll

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

ISEC enhances offering with Verified AML for their customers is the Nordics

Nyhet
2024-06-11
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

GRC WATCH är Verified Groups senaste förvärv: Stärker och breddar positionen inom Regtech

Nyhet
2024-04-15
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Heidi Islann joins Verified as Chief Commercial Officer (CCO)

Nyhet
2024-03-14
Textlänk

Vill du se mer av vår digitala avtalshantering?

Boka en demo med våra experter som utgår från just er organisations behov.