Over
4000+
selskaper stoler på Verified

Automatiser importering, uttrekk og administrering

Legg ulike typer avtaler inn i Verified Contract Management, og la systemet ta seg av resten. Kontraktene blir importert og dataene trukket ut og lest ved hjelp av AI. Deretter blir dataene dine strukturert digitalt. Alt fra kontrakttype til viktige data og ansvarlig eier av avtalen blir dokumentert automatisk.

Du blir gitt full kontroll over alle dine viktige avtaler og kan være sikker på at viktige datoer for reforhandlinger eller automatiske fornyelser ikke blir glemt. Ved hjelp av smarte huskelister reduserer du feilmarginer, unngår tidkrevende administrering og eliminerer unødvendige kostnader.

Importer kontraktene dine raskt og automatisk

Sliter du og bedriften din med at dokumenter er spredt utover flere ulike plasseringer? Er noen i fysisk form og andre i ulike e-signatursystemer? Nå kan alle kontraktene dine importeres til én sikker plass.

 • Enkel og direkte import – alt fra e-signaturer og manuell behandling i Excel til skannede fysiske kontrakter.
 • Alle kontrakter på ett sted - sikkert og lett tilgjengelig for de rette kollegene.
 • Importer alle typer avtaler og kontrakter.

Trekk ut kontraktdataene dine ved hjelp av AI

Det kan være tidkrevende å trekke ut og kategorisere viktige data fra nye og eksisterende kontrakter. Mange systemer på markedet kommer med funksjoner for datainput, men prosesser som dette krever vanligvis mye manuell behandling. Med Verified Contract Management tar AI seg av oppgaven for deg.

 • Trekk ut nøkkeldata fra avtalene dine – viktige standardfelter blir kategorisert.
 • Opprett regler og viktige felter for de unike kontraktene dine.
 • Automatisk kategorisering og merking av informasjon og hendelser.

Kategoriser og lag deg en tydelig oversikt over kontraktene dine

Gjennom automatisk strukturering av dataene dine hjelper systemet deg å lage et tydelig dashbord, slik at du får oversikt over kontrakthendelsene dine. En klar tidslinje – og huskelistene dine – suppleres med strukturerte datoer. Alle utførte handlinger dokumenteres i revisjonslogger som bidrar til intern åpenhet og klarhet.

 • Påminnelser om fornyelser og reforhandlinger.
 • Huskelister med klar struktur og tydelige datoer.
 • Automatiske revisjonslogger bidrar til åpenhet.
Noen leverer en signaturløsning, noen leverer en AML-portal, men med Verified fikk vi en større pakkeløsning. Så der kan vi ha en signaturløsning, kunderegistrering og hvitvaskingskontroll i samme system.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Selv om dette på mange måter var ‘nok et nytt system’, opplever kollegene våre at vi sparer tid og en sterk trygghetsfølelse i Kjenn-din-kunde-prosessen vår. Portalen er intuitiv og lett å ta i bruk og har blitt en naturlig del av vårt daglige virke.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Høydepunktene med å jobbe i Verified er mulighetene for faglig utvikling, samt å være omgitt av et flott team med mennesker som vil oppmuntre deg til å kaste deg ut i nye og utfordrende eventyr.
Asther Lattouf
Onboarding Specialist, Verified
Jeg har muligheten til å jobbe med dyktige kolleger som befinner seg på forskjellige kontorer og på tvers av landegrensene. Jeg er veldig glad for at Verified legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og rom for personlig utvikling, noe som også er i tråd med selskapets vekst.
Dinh Vo
Solution Manager, Verified

Unlock the power of Verified in your preferred systems

 • CRM & HR Systems: Our cutting-edge eSign and eID solutions seamlessly integrate with some of the industry's leading CRM and HR software providers
 • Business Systems: Our strategic partnerships with top system vendors in your industry ensure that our solutions are seamlessly integrated into your existing workflows.
 • Data Sources: Our well-documented Verified API empowers you to tailor our solutions uniquely to your business needs, workflows, and third-party integrations.

Hold deg oppdatert

Article
Text Link

Customer Case
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Article
Text Link

Customer Case
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Article
Text Link

Customer Case
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Kundekontroll: mer enn bare innsamling av informasjon

Artikkel
Text Link

K.A. Rasmussen - effektivitet og risikokontroll i AML-arbeid med Verifieds løsninger

Kundecase
Text Link

Raeder - øker effektiviteten med Verified

Kundecase
Text Link

Sparebank 1 Regnskapshuset transformerer etterlevelse med Verifieds AML-plattform

Kundecase
Text Link

GRC WATCH is Verified’s latest acquisition: strengthens and broadens position in Regtech

Nyhetsinnlegg
2024-04-15
Text Link

Heidi Islann joins Verified as Chief Commercial Officer (CCO)

Nyhetsinnlegg
2024-03-14
Text Link

Fabege chooses Verified as their eSign solution

Nyhetsinnlegg
2024-03-08
Text Link

Ønsker du å se mer av våre digitale kontraktbehandlings-tjenester?

Avtal en demonstrasjon med ekspertene våre tilpasset din bedrift.