Kundecase

Sparebank 1 Regnskapshuset transformerer etterlevelse med Verifieds AML-plattform

Den norskeide banken Sparebank 1 Regnskapshuset søkte en strømlinjeformet prosess for å sikre full kontroll over sitt arbeid med fokus på å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Etter implementeringen har banken oppnådd økt effektivitet og nøyaktighet i AML-prosesser, og de er trygge på å navigere i stadig skiftende regulatoriske miljøer.

Sparebank 1 Regnskapshuset sto overfor utfordringen med å effektivt håndtere Antihvitvasking (AML)-prosesser samtidig som de opprettholdt de høyeste standardene for kvalitet. Finansreguleringer sammen med bankens egne krav krever en løsning som ikke bare kan tilpasse seg deres spesifikke forretningskrav, men også gi individuell tilpasning for å møte varierte behov.

"Fleksibilitet var viktig for oss. Vi måtte tilpasse et system til vår drift. Med Verified fikk vi et system som tillot oss å holde oversikt over oppgaver som ble utført i riktig rekkefølge og med kvalitet, og det var avgjørende." 

- Jan-Håkon Elverland, Chief Administrative Officer

Verifieds AML-plattform rettet seg mot en løsning som viste seg å være den perfekte matchen for Sparebank1 Regnskapshusets krav. Dette harmoniserte ikke bare med de unike egenskapene til Sparebank1s operasjoner, men viste også en tilpasningsevne for å imøtekomme de individuelle nyansene i arbeidsflyten deres. Plattformens evne til sømløst å integrere med Sparebank1s eksisterende prosesser, kombinert med tilpasningsfunksjonene, har gitt Sparebank 1 full kontroll over sine oppgaver knyttet til etterlevelse.

Jan-Håkon fremhever også støtten som er mottatt fra Verified gjennom implementeringen og løpende bruk av AML-plattformen. Samarbeidet har vært preget av en partnerskapsinnstilling, der Verified aktivt har støttet Sparebank 1 Regnskapshuset i å håndtere utfordringer og optimalisere plattformen for å møte stadig skiftende behov.

Siden implementeringen av Verifieds AML-plattform har Sparebank 1 Regnskapshuset opplevd betydelig forbedring i effektiviteten og nøyaktigheten av deres AML-prosesser. Med AML-plattformen som en solid grunnmur, er de trygge på sin evne til å navigere i stadig skiftende regulatoriske landskap.

Relaterte

K.A. Rasmussen - effektivitet og risikokontroll i AML-arbeid med Verifieds løsninger

Kundecase
Text Link

Raeder - øker effektiviteten med Verified

Kundecase
Text Link

Medvind Assistanse - Sømløse personlig assistansetjenester

Kundecase
Text Link