Kundcase

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

I det ständigt förändrande landskapet av juridiska tjänster fann advokatbyrån Ræder i Oslo en strategisk partner i Verified - ett beslut som utvecklade deras verksamhet och effektiviserade deras processer.

Ræder valde Verified när de skulle börja sitt arbete med att digitalisera arbetet i linje med penningtvättslagen. Det avgörande valet baserades bland annat på det breda utbudet av tjänster som tillhandahålls samt ett serviceerbjudande. Till skillnad från alternativ som erbjuder enskilda lösningar för e-signerings och AML framstod Verified som ett mer komplett alterativ. Detta gjorde det möjligt för Ræder att samla signeringslösningar, kundregistrering och anti-penningtvätt (AML)-kontroller i ett och samma system.

Andrea Mortensen, CFO på Ræder, belyser Verifieds påverkan på deras dagliga arbete. All administrationen som görs i penningtvättskontroller är snabbare och skapar spårbar dokumentation. Det säkerställer inte bara att information levereras i tid, utan minimerar också tiden på manuell uppföljning och möjliggör att teamet kan ägna mer tid åt sina kärnuppgifter.

Vissa levererar en signeringslösning, adra levererar en AML-portal. Hos Verified fick vi en större paketlösning. Här kan vi ha både en signeringslösning, kundregistrering och penningtvättskontroll -  i samma system.

Tidigare använde sig Ræder av manuella processer, för dokumenthantering och och AML-kontroller. Frånvaron av en digital lösning innebar att deförlitade sig på traditionella metoder - post eller e-post. Men med Verified skedde en förändring.
Dokument undertecknas nu digitalt, spåras effektivt och returneras snabbt. Även AML-processen effektiviseras och alla steg dokumenteras i en samlad kundrapport. AML-portalen innehåller kundregistrering, KYC-kontroller, ID-verifiering, PEP-och sanktionskontroller.

Ræder uppskattar Verifieds användarvänliga system och dess smarta gränssnitt. Med hjälp från Verified anpassades det digitala flödet för att möta byråns specifika behov.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Medvind Assistanse - Sömlösa personliga assistanstjänster

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Q4 Næringsmegling - Verified förenklar vardagen

Kundcase
Textlänk