Strukturerad bedömning av era leverantörer

Genomför relevanta kontroller, klassificera era leverantörer och samla all dokumentation automatiskt. Allt i samma digitala process.

More than
4000+
customers trust Verified

Strukturera er process

Automatisera era processer för insamling och analys av leverantörsdata.
Riskbedömning sker sedan baserat på relevanta CSDD-krav och enligt branschstandard.

Öka kontroll och transparens

Spåra och övervaka era leverantörers efterlevnad kontinuerligt.
Få en fullständig överblick av riskexponeringen i er leverantörskedja

Samla dokumentationen

Alla steg i er leverantörsbedömning dokumenteras automatiskt. Information och bedömningar finns tillgängliga via portalen. För intern transparens och vid eventuell granskning.

Samla dokumentationen

Förbered er inför EU-direktivet CSDD och spara all nödvändig dokumentation och bedömning i samma system

Samla dokumentationen

Ökad effektivitet och enklare hantering av nya och befintliga leverantörer

Samla dokumentationen

Daglig kontroll av era leverantörer mot FNs/EUs PEP- och sanktionslistor

Leverantörsbedömning i ett digitalt flöde

Ta kontroll över era processer för leverantörsbedömning och säkerställ att ni dokumenterar alla stegen i ert arbete.

Den digitala processen, via portalen, guidar er och säkerställer att alla steg genomförs.

De viktiga leverantörskontrollerna blir sedan en naturlig del av er slutgiltiga bedömning av leverantören som helhet.

  • Digital onboarding av nya leverantörer och insamling av företagsdata.
  • Sanktionskontroll av leverantören.
  • ID-kontroll samt PEP- och Sanktionskontroll av Verklig Huvudman eller andra nyckelroller på företaget.
  • Frågeformulär för leverantörskontroll skapas, editeras, bekräftas av leverantören och signeras digitalt.
  • Föreslagen riskklassificering baserat på insamlad data, svar från formulär för leverantörskontroll och egna policys vägs samman.
This is a title

Intresserad av portalen för bedömning av era leverantörer?