Strukturerad bedömning
av era leverantörer

Genomför relevanta kontroller, klassificera era leverantörer och samla all dokumentation automatiskt. Allt görs i samma digitala process - för snabbare och mer exakta leverantörsbedömningar.

More than
4000+
customers trust Verified

Förenkla er process

Automatisera era processer för insamling och analys av leverantörsdata så kallad KYS (Know Your Supplier).

Samla dokumentationen

Alla steg i er leverantörsbedömning dokumenteras automatiskt. Information och bedömningar finns tillgängliga via portalen.

Transparens och överblick

Skapa transparens och få en fullständig överblick av riskexponeringen i er leverantörskedja. För intern transparens och vid granskning.

EU-direktivet CSDD

Förbered er inför EU-direktivet CSDD och spara all nödvändig dokumentation baserat på krav och branschstandard.

Hantera er riskbedömning

Utför er analys och riskbedömning av leverantörer i portalen - utifrån era parametrar och övrig standard.

Daglig leverantörskontroll

Daglig kontroll och övervakning av era leverantörer mot FNs/EUs PEP- och sanktionslistor. Notifieras vi förändringar.

Leverantörskontroll i ett digitalt flöde

Med Verifieds portal för leverantörsbedömning tar ni kontroll över era processer och säkerställer att ni dokumenterar alla steg i ert arbete.

Den digitala processen, i portalen, guidar er och säkerställer att alla steg genomförs så att rätt information samlas in.

De viktiga leverantörskontrollerna blir sedan en naturlig del av er slutgiltiga bedömning av leverantören som helhet.

  • Digital onboarding av nya leverantörer och insamling av företagsdata.
  • Sanktionskontroll av leverantören.
  • ID-kontroll samt PEP- och Sanktionskontroll av Verklig Huvudman eller andra nyckelroller på företaget.
  • Frågeformulär för leverantörskontroll skapas, editeras, bekräftas av leverantören och signeras digitalt.
  • Föreslagen riskklassificering baserat på insamlad data, svar från formulär för leverantörskontroll och egna policys vägs samman.
Få tillgång till rätt data direkt i portalen:

Intresserad av portalen för bedömning av era leverantörer?