Asiakastarina

Lidhed Boströmin tehokkuusloikka – näin säästät aikaa ja pidät asiakkaat tyytyväisinä

Rahanpesun sääntely asettaa merkittäviä vaatimuksia yrityksille. Erityisesti tilintarkastus- ja kirjanpitoyritykset kuuluvat rahanpesulain piiriin.

Andreas Lidhed on yksi Ruotsin Jönköpingissä sijaitsevan Lidhed Boström -yrityksen osakkaista. Hän käy läpi miten yrityksessä työskennellään lain vaatimusten täyttämiseksi.

“Keskitymme varmistamaan, että koko henkilökuntamme on saanut perehdytyksen yrityksen prosesseihin. Tämän lisäksi tarjoamme tukea lain edellyttämiin tarkastuksiin asiakkaan tuntemisesta”, Andreas kertoo.
Andreas Lidhed, auktorisoitu tilintarkastaja, Lidhed Boström Redovisning & Revision

Nykyään Lidhed Boström työllistää yli 30 henkilöä Jönköpingissä. Yritys kasvaa edelleen hyvän maineen ja tyytyväisten asiakkaiden suositusten ansiosta. Andreas itse on yksi yrityksen seitsemästä tilintarkastajasta.


Järjestelmätuki lisää tehokkuutta

“Saamme aina arvokasta apua, tukea ja tietoa rahanpesua koskevista säännöksistä ammattijärjestö FAR:lta. Ymmärsimme että tarvitsemme vahvaa tukea tehostaaksemme toimintaamme, ja kasvattaaksemme varmuuttamme”.

Jotta yritykset saadaan noudattamaan rahanpesulain säännöksiä, eivät pelkät tarkastukset riitä. Yrityksen on myös osoitettava mm. dokumentaation avulla, että asiakaskunnalle on tehty tarvittavat toimenpiteet ja arvioinnit.

“Meillä on jatkuva tarve löytää uusia älykkäitä tapoja säästää aikaa. Keväällä 2022 aloimme etsiä ratkaisuja asiakkaan tuntemistyön tehostamiseksi”.

‍“Portaali helpottaa tiimimme työtä''

“Oli alusta alkaen selvää, että kollegoidemme työn helpottamiseksi meidän tulisi tutkia järjestelmätuen mahdollisuutta. Ilman järjestelmätukea on mahdoton väittää, että meillä on täydelliset tiedot asiakkaistamme, ja varmuus siitä että he eivät ole eri sanktioluetteloissa”, toteaa Andreas Lidhed.

Järjestelmätuen toimittajaksi valittiin Verifiedin AML-portaali, ja sen mukauttaminen istumaan yrityksen vakiintuneisiin prosesseihin alkoi kesällä 2022. Käyttöönoton jälkeiset tuntemukset Andreas tiivistää seuraavasti: “Vaikka se onkin yksi järjestelmä lisää, kollegamme säästävät nyt työaikaa, ja voimme luottaa siihen, että tunnemme asiakkaamme. Portaali itsessään on intuitiivinen ja helppo omaksua, ja siitä on tullut olennainen osa päivittäistä työtämme”.

‍Uudet alueet ajan säästämiseksi ja onnellisemmiksi asiakkaiksi

Työskentely prosessien tehostamiseksi jatkuu edelleen. Andreas kertoo, että Lidhed Boströmissä etsitään Verifiedille jatkuvasti uusia hyödyntämisalueita.

“Olemme luoneet älykkäitä malleja sitoumuskirjeiden käsittelyyn ja yrityksen johdon lausuntoihin. Asiat jotka aiemmin vaativat paljon manuaalista työtä, tehdään nyt digitaalisesti sähköisten allekirjoitusten avulla. Meidän ja asiakkaidemme tarvitsee täyttää vain muutama kohta – ei enää PDF-tiedostojen tulostelua, allekirjoittamista ja lähettelyä. Tämä säästää aikaa, ja parantaa asiakastyytyväisyyttä”.

Liittyvä

Raeder - tehostaa toimintaa Verifiedin avulla

Asiakastarina
Text Link

Sparebank 1 Regnskapshuset tehostaa noudattamistaan Verifiedin AML-alustalla

Asiakastarina
Text Link

Medvind Assistanse - henkilökohtaiset avustajapalvelut saumattomasti

Asiakastarina
Text Link