Automatiser og forenkle viktige forretningsprosesser
For bedre overholdelse av regelverk og økt effektivitet

Automatiser og forenkle viktige forretningsprosesser
For bedre overholdelse av regelverk og økt effektivitet

Logg inn

Verified forenkler

Helse & Omsorg


I både privat og offentlig helsesektor produseres det daglig flere tonn unødvendig papir.


Enkle skjemaer og dokumenter som skal fylles inn og signeres, sendes Norge rundt i posten og per e-post. Mange må skrives ut å returneres i original form.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Helseerklæringsskjema
 • Ansettelsesavtaler
 • Instrukser
 • Taushetserklæringer
 • Fullmakter


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk.Bank og forsikring


I en bransje som historisk har vært preget av papir og stempler, har det skjedd fantastiske ting på teknologisiden bare de siste årene.


Det er dog fremdeles skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Forsikringsavtaler
 • Fullmakter
 • Låneavtaler
 • Selskapspapirer
 • Helseerklæringsskjema


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk med sin personlige BankID.Juridisk og finans


I en bransje som tradisjonelt har vært preget av papirtunge og manuelle prosesser, har digitaliseringen slått til for fullt. Både advokat og regnskapsfører jobber nå i skyen og tilbyr sine kunder smidige løsninger for å kommunisere rundt oppdragene.


Det er dog fremdeles skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Oppdragsavtaler
 • Kundekontroll skjema
 • ID-kontroll skjema
 • Fullmakter
 • Styredokumenter
Reiseliv


I en bransje som har vært tidlig ute med å digitalisere og effektivisere gjøres det meste digitalt. Lave marginer og fokus på volum gjør at aktører som effektiviserer og strømlinjeformer kundereisen best, vinner.


Det er dog fremdeles skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Bookingskjema
 • Gruppeoversikter
 • Ordrebekreftelser
 • Egenerklæringsskjema
 • Reklamasjonsskjema


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk med sin personlige BankID.Salgsorganisasjoner


ABC - Always Be Closing. Uansett produkt eller tjeneste så ønsker man som selger å få en aksept så fort og enkelt som mulig. Det er viktig med sporbarhet og med elektronisk signering er det ingen tvil om hvem som gjorde hva - når, i en salgsprosess.


Det er fremdeles skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Ordrebekreftelse
 • Bestillingsskjema
 • Søknadsskjema
 • Kontrakter
 • Taushetserklæringer


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk med sin personlige BankID.Bygg og anlegg


Ofte oppstår det uenigheter rundt hva som egentlig var avtalen. Byggmester og kunde er enige når arbeidene starter men valg og uforutsette ting underveis endrer betingelsene. I en bransje som er flinke på kjernevirksomheten sin, er det ofte mye tid og bry å spare på å ha god sporbarhet i kundeforholdet.


Det er skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Kontrakt / Ordrebekreftelse
 • Endringsskjema
 • Tilvalgsskjema
 • Bestillingsskjema
 • Protokoller


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk.Medlemsorganisasjoner


For å håndtere medlemsmasse kreves smidige lønisnger for innmelding og administrasjon. Ved å bruke BankID sikrer organisasjonen ID på medlemmet som melder seg inn. Videre kan forsikringer og tjenester bestilles og ved elektronisk signering sikres sporbarhet og juridisk binding.


Det er fremdeles skjemaer og dokumenter som sendes, skrives ut og skannes inn i mange prosesser. Kunden forventer å bli møtt med enkle prosesser i brukervennlige flater.


Eksempler på skjemaer og dokumenter som signeres:


 • Innmeldingsskjema
 • Skjema for kollektiv forsikringsavtale
 • Bestillingsskjema tjenester (kurs etc)
 • Oppsigelsesskjema annen organisasjon
 • Utmeldingsskjema


Med Verified kan brukeren sette opp enkle skjema og signeringsprosesser - der alle involverte parter kan signere elektronisk med sin personlige BankID.Loomis Norge

/images/in-action/loomis.png image


Loomis Norge tilstreber å være den ubestridte spesialisten på kontanthåndtering i samfunnet. De jobber hardt for å være førstevalget når kontanter skal håndteres samt å skape den beste og mest effektive kontantstrømmen i samfunnet.


Tidligere håndterte de alle avtaler som kundene måtte signere på PDF som ble skrevet ut på papir og sirkulert i signeringsrekkefølge. Denne prosessen kunne ta alt fra 1 dag til 1 måned. Mange kunder har ikke muligheter for å skrive ut og hvem som faktisk hadde signert dokumentet måtte verifiseres manuelt mot firmaattest og andre registre.


Med løsningen fra Verified tilbyr Loomis nå sine kunder å gjøre bestilling og avtalesignering 100% digitalt via websidene. Ved å bruke smarte skjema kan kundene selv velge tjenester og sette sammen sin egen bestilling og Verified genererer PDF avtale for signering med BankID. Innholdet i skjemaet valideres og fylles fra Brønnøysund Registrene og signaturen kontrolleres med en ID rights tjeneste. Det siste innebærer at kunden velger en eller flere fra bedriftens styre som skal signere og Verified kontrollerer at den som faktisk har signert er aktiv i styret/bedriften og har signaturrett for selskapet ved signering.


I webgrensesnittet til Verified har Loomis full oversikt over pågående og signerte dokumenter. Både innkommende via websidene og 1-1 avtaler som selgere og kundesenter sender ut ad hoc. De bruker også en tjeneste for å automatisk verifisere eierskap til bankkonto via bankenes Konto & Adresseregister (KAR). Dette eliminerer feil i avtaler og overholder krav i hvitvaskingsloven til sjekk av eierskap.

  PayEx

  /images/in-action/payex.png image


  Tidligere kunne det ta alt fra 14 til 96(!) dager fra PayEx sin selger hadde avtalt leveranse med ny kunde, til samtlige signerte avtaledokumenter var registrert og avsjekket hos riktige personer i riktige avdelinger, både i Oslo, Stockholm og Visby. I mange tilfeller kunne det dreie seg om 10-13 fysiske dokumenter med vedlegg. Utsendelse av fysiske kontrakter og avtaler skulle sendes ut til kunde, de skulle signeres med blått blekk, returneres i fysisk format, så man måtte ta høyde for postgang, videresending og registering hos riktige nøkkelpersoner hos PayEx og sikre rett signatur for alle parter.


  Med det nye systemet som er levert av Verified kan selgeren legge avtaledokumenter til kunden inn i en ”virtuell konvolutt”, sette opp en signeringsrekkefølge på dokumentene og sende denne fra seg med ett tastetrykk. Kunden får opp sine avtaler gjennom å klikke på en lenke i mottatt mail, der ledes kunden gjennom signerering med med BankID, i et enkelt brukergrensesnitt. Alle relevante mottakere i vårt system får umiddelbart varsling om at avtalen er signert, så kan de raskt godkjenne og sende videre.


  Nå slipper vi bortkastet tid på venting i postgang og videresendinger av avtaler på papir. Signering med BankID frigjør også mye tid for oss internt. Når kunden har sagt at de ønsker å tegne avtale skal det gå raskt. Våre kunder som er brukersteder med nettbutikker eller fysiske utsalgssteder oppfatter dette svært positivt, det innebærer at de kan komme igang med sin omsetning raskere og få penger inn på bok raskere.


  Salgssjef i Payex Norge, Cato Storm


  Les hele caset på BankID Norge sine websider

   Radisson BLU & Park INN

   /images/in-action/radisson-blu.png image


   Radisson BLU og ParkINN tilbyr Meetings and events til bedrifter og private ved sine hoteller. Det kan være bryllup, firmafest eller businessmøter i deres moderne konferansefasiliteter.


   Ved bestilling er det mye informasjon som må innhentes fra kunden. De opererer med bookingsskjema der den ansvarlige bestiller gjør valg og angir detaljer om arrangementet.


   Tidligere måtte bestiller skrive ut skjemaet og ordrebekreftelsen på papir for så å fylle ut å returnere denne signert med penn.


   Med Verified smarte skjema tilbyr de nå sine kunder å fylle inn detaljer, gjøre valg og inngå reservasjonene elektronisk. Bestiller kan fylle inn informasjon og signere elektronisk. Den elektroniske konvolutten kan også gå videre i signeringsrekkefølge til en daglig leder eller et reisebyrå.

    Anticimex

    /images/in-action/anticimex.png image


    Radisson BLU og ParkINN tilbyr Meetings and events til bedrifter og private ved sine hoteller. Det kan være bryllup, firmafest eller businessmøter i deres moderne konferansefasiliteter.


    Tidligere var salgsprosessen slik at kunden signerte en avtale på papir som videre ble sirkulert via salgsavdelingen til backoffice for registrering og initiering av leveranse til kunde. Sporbarheten til papirkontrakter er begrenset og man hadde ofte Utfordringer med kontrakter på avveie eller kunder som brukte lang tid på å signere.


    Med Verified tilbyr Anticimex sine kunder å signere bestillinger og avtaler 100% elektronisk. Selger fyller inn et smart skjema som samtidig verifiserer innholdet mot Brønnøysundregistrene. Deretter sendes det invitasjon til kontaktperson hos kunden eller daglig leder for signering elektronisk. Selger har full oversikt over signeringsprosessen i grensesnittet til Verified. Det samme har salgsledelse og backofficeavdelingen.


    Innføringen av Verified og elektronisk signering har medført raskere ledetid fra tilbud til signert avtale samt full kontroll over alle signeringsprosesser og status på disse.

     Sand Økonomi

     /images/in-action/sand.png image


     SAND Økonomi AS leverer autorisert regnskapsførsel og nærliggende tjenester. Selskapet ble startet i opposisjon til bransjen generelt, og det man mente var for lite fokus på effektive prosesser og kvalitet for sluttbruker. Digitalisert regnskap og god rådgivning er kjernen i Sand Økonomi sin forretningsidé.


     Deres misjon er å gi sine kunder det beste grunnlaget for økonomisk styring og utvikling. For Sand Økonomi handler papirløst regnskapskontor både om å levere kvalitet og å være kostnadseffektive.


     Med Verified effektiviserer de sin egen og sine kunders hverdag. Nye kunder bruker BankID for å verifisere sin identitet og signere avtalen med Sand økonomi digitalt. Ingen papirkontrakter eller signerte kopier. Kundekontroll ifht hvitvaskingsloven fylles også ut elektronisk i et smart skjema og signeres med BankID.


     Les hele caset på BankID Norge sine websider

      Advokatfirmaet Selmer DA

      /images/in-action/selmer.png image


      Advokatfirmaet Selmer ble etablert i 1985. De ble raskt oppfattet som en utfordrer. Der andre advokatfirmaer hadde hundre års historie med seg, kunne de se ting med nye øyne. Underveis har de vært tidlig ute med å jobbe på nye måter. Noe som skiller Advokatfirmaet Selmer fra andre er at de har en egen gruppe med revisorer og økonomer, som er unikt i norsk advokatbransje. Det gjør at vi kan tilby tverrfaglig rådgivning som andre ikke kan.


      Tidligere var salgsprosessen slik at kunden signerte en avtale på papir som videre ble sirkulert via salgsavdelingen til backoffice for registrering og initiering av leveranse til kunde. Sporbarheten til papirkontrakter er begrenset og man hadde ofte Utfordringer med kontrakter på avveie eller kunder som brukte lang tid på å signere.


      I dag tilbyr de alle kunder og samarbeidspartnere elektronisk signering med Verified & BankID for å lette deres og sin egen hverdag. Ved gjennomføring av elektronisk kundekontroll fyller kunden inn informasjon i et smart skjema. I sanntid verifiseres innholdet i skjemaet før kunden eller en annen person i kundens organisasjon signerer med BankID.


      Innføring av elektronisk signering og kundekontroll har medført raskere svartid fra kunder og mer effektiv og kundevennlig gjennomføring av oppdrag.

       Norges Offisers- og Spesialistforbund

       /images/in-action/nof2.png image


       Norges Offisers og Spesialistforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser for befal, vervede og befalselever i Forsvaret. I tillegg til å støtte medlemmer under lokale lønnsforhandlinger og i arbeidskonflikter, har de LOs juridiske kontor i ryggen. Dette sikrer medlemmemmene hjelp i tunge og alvorlige saker. Medlemmer har også tilgang til en rekke forsikringsordninger.


       Det er viktig for NOF at det oppleves som enkelt å melde seg inn. Tidligere måtte man skrive ut medlemsblankett, forsikringsskjema og evt oppsigelsesskjema dersom man skulle melde seg ut av en annen organisasjon. Dette ble opplevd som ganske krunglete og det tok lang tid fra det nye medlemmet hadde bestemt seg om å melde seg inn. Til det faktisk var innmeldt og opprettet i medlemssystemet.


       I dag tilbyr NOF alle nye medlemmer å melde seg inn elektronisk og meldlemsblanketten signeres elektronisk med BankID. Dette bidrar til mer fornøyde medlemmer og mindre manuelle prosesser i bakkant. Innmeldingen og detaljer fra BankID som navn og fødselsdato sendes rett inn i medlemssystemet sammen med signert blankett og et JSON dataobjekt fra Verified.

        Amfa Bankd

        /images/in-action/amfa-bank.png image


        Som en personlig forretningsbank tilbyr Amfa Bank en helhetlig løsning. De hjelper sine kunder med firmakonto, fakturakjøp, inkasso, kredittrådgivning, leverandørkreditt sparing med mer. Amfa Bank ble i 2017 innlemmet i Svea Bank AB og Svea konsernet.


        Tidligere var det flere skjema med tilhørende dokumentasjon som måtte til for å opprette en firmakonto. Med kundekontroll ihht hvitvaskingsloven i tillegg til avtaler og fullmakter kunne prosessen tak flere uker fra kunden kom i gang til alt var signert og registrert i de rette systemer.


        Med Verified tilbyr Amfa Bank sine kunder 100% digital onboarding av nye kunder. Med innfylling og verifisering av data online i et smart Verified skjema, oppleves prosessen enkel for kunden. Når dokumentene signeres hentes skjemadata og signerte PDF dokumenter automatisk inn i bankens systemer via Verified API


        Se eksempel på hvordan Amfa bruker smarte skjema for å gjøre det det enkelt å bli kunde; her

         Ice Norge

         /images/in-action/ice-net.png image


         Gjennom ti år har ice levert unik arealdekning med sin mobile bredbåndstjeneste og i juni 2015 ble ice en fullverdig mobiloperatør i både privat- og bedriftsmarkedet.


         I tillegg til å ta markedsandeler i historisk tempo bygger ice også Norges tredje mobilnett. Et smartere og annerledes mobilnett, hvor optimal kombinasjon av nyskapende teknologi, dekning, hastighet og kapasitet gjør det mulig å tilby nye og innovative løsninger.


         Tidligere var det mange skjemaer og dokumenter som måtte signeres når en bedrift skulle skifte mobiloperatør. Avtaler, porteringsskjema, fullmakter etc. Dette tok både dager og uker der ICE.net ikke kunne begynne å levere tjenester før alt det formelle var i orden.


         I dag tilbyr ice alle sine B2B kunder å signere alle skjemaer 100% elektronisk. Med vesentlig kortere ledetid på avtaler kan de begynne å levere tjenester tidligere enn før. Kunden slipper å forholde seg til papir og de har full integrasjon mellom innhold i kontrakter og systemer som sørger for leveranse etter aksept og signering av bestilling.

          3000+ selskaper
          stoler på Verified

          clients logos

          Fungerer like bra på alle enheter og plattformer

          Verified fungerer like bra på mobil som brett eller PC.

          image with verified working on multiple devices
          free trial teaser icon

          Oppdag hvordan Verified kan forbedre
          din digitale effektivitet og forandre hvordan du jobber

          phone image with descriptive text

          50% av kundene åpner på mobil først

          Tjenesten fungerer godt på mobil med skjema som tilpasser seg størrelsen på skjermen til brukeren. Det gjør at dine kunder og samarbeidspartnere kan fylle inn skjema og signere på farten.

          API integrasjon

          Bruk Verified direkte i forbindelse med dine forretningssystemer, nettsider, tilpassede flyter og tredjepartsintegrasjoner.

          Besøk vårt DEV område

          Priser for bruk av Verified

          Finn den pakken som passer best. Eller ring oss på 465 00 545 så hjelper vi deg å drøfte alternativene.

          Consultant

          NOK 165/mnd
          Enkel webløsning for signering av PDF
          Antall brukere1
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonNei
          API tilgangNei
          Etablering inkl opplæringNei
          SupportNei
          Transaksjoner tilkommer

          Business

          NOK 795/mnd
          Enkel webløsning for signering av PDF med mulighet for flere brukere.
          Antall brukere5
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonNei
          API tilgangNei
          Etablering inkl opplæringNOK 4 495
          SupportJA
          Transaksjoner tilkommer

          Premium

          NOK 2 230/mnd
          Komplett løsning for signering & autentisering. Full tilgang til alle tjenester.
          Antall brukereUbegrenset
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonInkludert
          API tilgangInkludert
          Etablering inkl opplæringNOK 4 495
          SupportJA
          Transaksjoner tilkommer

          Premium +

          På forespørsel
          Tilpasset leveranse av tjenester med eget servicenivå.
          Antall brukereUbegrenset
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonInkludert
          API tilgangInkludert
          Etablering inkl opplæringAvtales særskilt
          SupportAvtales særskilt
          Transaksjoner tilkommer

          Consultant

          NOK 165/mnd
          Enkel webløsning for signering av PDF
          Antall brukere1
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonNei
          API tilgangNei
          Etablering inkl opplæringNei
          SupportNei
          Transaksjoner tilkommer

          Business

          NOK 795/mnd
          Enkel webløsning for signering av PDF med mulighet for flere brukere.
          Antall brukere5
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonNei
          API tilgangNei
          Etablering inkl opplæringNOK 4 495
          SupportJA
          Transaksjoner tilkommer

          Premium

          NOK 2 230/mnd
          Komplett løsning for signering & autentisering. Full tilgang til alle tjenester.
          Antall brukereUbegrenset
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonInkludert
          API tilgangInkludert
          Etablering inkl opplæringNOK 4 495
          SupportJA
          Transaksjoner tilkommer

          Premium +

          På forespørsel
          Tilpasset leveranse av tjenester med eget servicenivå.
          Antall brukereUbegrenset
          ArkivfunksjonInkludert
          MalfunksjonInkludert
          API tilgangInkludert
          Etablering inkl opplæringAvtales særskilt
          SupportAvtales særskilt
          Transaksjoner tilkommer

          Verified integrerer med:

          Stol på oss for sikkerhet og service

          Sikker levering av våre tjenester i tråd med lovgivning og beste praksis er avgjørende. Vår supportorganisasjon tar hånd om deg i tilfelle spørsmål.

          Winner of
          “Stora Kreditpriset 2017”

          Winner of
          “Vipps partner of the year 2020”

          Certified WAF security

          Om tjenesten og selskapet


          Teknologien bak Verified kom til med svensk BankID i Sverige i 2012. Etter noen år med utvikling av tjenesten i tråd med kunders ønsker og behov, lanserte Verified Norge ultimo 2014. Verified AS er BankID forhandler og leverer BankID brukerstedsertifikater i tillegg til vår egen Verified; en komplett e-signeringstjeneste.


          Teamet bak Verified består av engasjerte mennesker med høy tverrfaglig kompetanse innen IT, salg, kommunikasjon og compliance.


          Tjenesten fungerer i dag med norsk, svensk, dansk og finsk BankID. Samt en rekke tjenester fra ledende dataleverandører som NETS, Bisnode, Experian, UC, Brønnøysundregistrene ++          Verified er et Nordisk selskap med store ambisjoner. I dag fungerer løsningen på 9 språk og flere av signeringsmetodene som tilbys kan benyttes i hele EU på de fleste typer av dokumenter og avtaler der formkravene tillater det.


          Utviklingen av API og plattform skjer med agile og lean filosofi og i en micro services arkitektur. Dette gir stor fleksibilitet og rask vei fra tanke eller behov til handling/løsning.


          Alle prosesser er "bare en flow" og med Verified blir selv de mest avanserte prosesser forenklet, automatisert og lead time kraftig forbedret.


          Kontaktinformasjon

          Kontakt oss for mer informasjon om alle våre produkter.

          Telefon
          (+47) 465 00 545
          E-post
          Besøksadresse
          Tordenskioldsgate 2, 2. etg. 0160 Oslo
          Telefon
          (+46) 8 474 86 10
          E-post
          Besøksadresse
          Färögatan 33, 164 51 Kista
          Telefon
          (+46) 8 474 86 10
          E-post
          Besøksadresse
          Technobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland
          Telefon
          (+47) 465 00 545
          E-post