Kundecase

K.A. Rasmussen - effektivitet og risikokontroll i AML-arbeid med Verifieds løsninger

Effektive prosesser for kolleger i hele Norden forenkles med et sentralisert system som håndterer all data på ett sted. Dette sparer tid for K.A. Rasmussen i arbeidet med arbeidet mot hvitvasking av penger.

Gjennom flere år har K.A. Rasmussen, et norsk selskap innen produksjon og handel av edle metaller, benyttet Verifieds tjenester for å håndtere diverse typer signeringsflyter. Opprinnelig ble tjenestene primært brukt til håndtering av personalsaker, men har siden utvidet seg til å omfatte avtaler og dokumenter som krever sikker signering og identifisering.

For omtrent et år siden begynte dialogen om å også bruke Verifieds tjenester for arbeid i samsvar med regelverket for hvitvasking av penger:

''Vi var sterkt involvert og drev prosjektet med å tilpasse KYC-skjemaer og andre prosesser i systemet til vår interne arbeidsmåte,"

sier Anita Jørandrud Sveen, HR-sjef hos K.A. Rasmussen.

Før de begynte å bruke Verifieds løsninger for hvitvasking av penger, brukte de en egenutviklet løsning Men når oppdateringer og endringer måtte gjennomføres, tok det lang tid tok prioriteringen av annen utvikling.

"Nå kan vi gjøre de fleste forbedringer direkte iløsningen til verified, noe som sparer tid for oss som konfigurerer portalen, men det gjør også at forbedringene våre raskt når organisasjonen og de som bruker portalen i kundesaker hver dag,"

 sier Mette Pedersen, Kvalitetsansvarlig hos K.A. Rasmussen.

Anita Jørandrud Sveen, HR-sjef (venstre) & Mette Pedersen, Kvalitetsansvarlig (høgre).

Tidligere måtte K.A. Rasmussen gjøre sine PEP- og sanksjonskontroller via en separat tjeneste for deretter å manuelt overføre informasjonen til tjenesten som håndterte resten av AML-arbeidet.

"Nå kan vi i én og samme flyt initiere onboarding, lage KYC-skjemaer for signering, identifisere nøkkelpersoner og utføre PEP- og sanksjonskontroller. I tillegg sikrer vi fjern hvor ofte det gjøres tilpassninger basert på det risikonivået vi har satt på hver kunde/leverandør,"

sier Anita Jørandrud Sveen.

K.A. Rasmussen har sitt hovedkontor i Norge, men er også aktive i Sverige, Finland og med en kundebase som strekker seg ut i Europa. De bruker Verifieds tjenester i hele Norden.

"Vi har spart mye tid på alle våre markeder, og prosessen der alt gjøres og dokumenteres i ett og samme system er verdifull og gir oss en god oversikt og forståelse for eventuelle risikoer i vår kundeportefølje,"

sier Mette Pedersen.

I tillegg til de rundt 15-20 ansatte som bruker Verifieds tjenester daglig, er det også et såkalt offentlig onboarding-flyt satt opp på nettsiden deres. Der kan deres kunder som ønsker å selge sine metaller til K.A. Rasmussen selv fylle ut informasjonen sin og innlede en forretningsforbindelse.

"For oss betyr skjemaet på nettsiden mindre mindre manuelt arbeid. Vi sikrer at vi samler inn riktig informasjon og data om den nye leverandøren, og samtidig gjør vi de nødvendige kontrollene for at vi skal kunne starte samarbeidet med dem. Alt samles og dokumenteres via AML-portalen,"

avslutter Anita Jørandrud Sveen.

Relaterte

Raeder - øker effektiviteten med Verified

Kundecase
Text Link

Sparebank 1 Regnskapshuset transformerer etterlevelse med Verifieds AML-plattform

Kundecase
Text Link

Medvind Assistanse - Sømløse personlig assistansetjenester

Kundecase
Text Link