Artikel

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Enligt Finanspolisens årsrapport för 2023 har rapporter om misstänkta penningtvättsaktiviteter ökat med 24% jamfört med föregående år. Dessa siffror bekräftar en långsiktig trend med stigande rapporteringsnivårer, vilket tyder på ökad medvetenhet bland banker och andra aktörer. Det är dock viktigt att notera att ökningen inte nödvändigtvis innebär en proportionell tillväxt av penningtvättsbrott i sig.

Förbättrad upptäckt och rapportering

Finanspolisen menar att ökningen beror på flera faktorer. Finansiella institutioner har blivit skickligare på att upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter. Dessutom har rapporteringsskyldigheten utökats till fler branscher, vilket fångar ett bredare spektrum av potentiella penningtvättsförsök.

Ökad samarbete stärker insatserna

Den 1 januari 2023 infördes ny lagstiftning gällande samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, Finanspolisen (Finansinspektionen) och kreditinstitut. Även samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Denna lagstiftning har varit en betydande utveckling - med det närmare samarbetet har Sveriges förmåga att bekämpa ekonomisk brottslighet påvisbart förbättrats. 

Punkter från rapporten:

  • Ökad rapportering från företag: redovisnings- och revisionsbyråer mer än fördubblade sina inlämningar under 2023.
  • Högre framgångsgrad vid tillgångsbeslag: en större andel av tillgångsbeslag resulterade i faktiskt återvinningar. 
  • Fokus på kryptobörser: rapporten belyser illegala kryptobörsers roll i penningtvätt och uppmanar till ökad verksamhet från alla intressenter.
  • Samarbete är nyckeln: effektivt samarbete mellan Finansinspektionen, brottsbekämpning och finansinstitut har varit avgörande för att störa illegala pengaflöden. 
  • Förstärkt internationellt samarbete: samarbete med Europol Empact och FATF (Financial Action Task Force) är avgörande för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på global nivå.

Medan kriminella fortsätter att utveckla nya metoder, visar Finanspolisens rapport på betydande framsteg i kampen mot ekonomisk brottslighet. Rapporten betonar vikten av fortsatt försiktighet och samarbete för att skydda finansiella system från olaglig verksamhet.

Källa:

https://pliance.io/insights/key-takeaways-from-finanspolisens-2023-report

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Finansinspektionens fokus på leverantörsrisk i en osäker omvärld

Artikel
Textlänk