Artikel

Förståelse av allmän riskbedömning inom AML: viktiga steg och betydelser

Inom ramen för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism är begreppet ‘’allmän riskbedöming’’ avgörande.

Infört i samband med antagandet av penningtvättslagstiftningen år 2017 har den allmänna riskbedömningen blivit grundpelare för alla åtgärder som företag, inklusive redovisningsbyråer, måste vodta för att identifiera, utvärdera och förhindra användningen av deras verksamhet för olagliga finansiella aktiviteter. Denna artikel undersöker kärnan i allmän riskbedömning, dess olika komponenter och dess oumbärliga roll inom AML-ramverket. 

Att avkoda allmän riskbedömning

När lagen mot penningtvätt trädde i kraft blev den allmänna riskbedömningen utgångspunkten för efterlevnadsåtgärder. Denna bedömning fungerar som grunden för företag, inklusive redovisningsbyråer, att bygga sina strategier för att förhindra användningen av deras tjänster för olaglig finansiell verksamhet. Den något förbryllande termen ‘’allmän riskbedömning’’, direkt översatt från den engelska motsvarigheten ‘’general risk assessment’’ eller business-wide risk assessment’’ syftar till en omfattande  Utvärdering och analys av den potentiella utnyttjandet av produkter och tjänster för penningtvätt eller finansiering av terrorism, samt omfattningen av sådana risker.

Att särskilja allmän riskbedömning från kundriskbedömning

Det är viktigt att skilja mellan allmän riskbedömning och kundriskbedömning. Medan den första utvärderar de inneboende riskerna som är kopplade till företagets erbjudanden, kommer den senare i bilden efter att den allmänna riskbedömningen är slutförd och handlar om att bedöma risker som är kopplade till varje individuell affärsrelation. Grundläggande kundriskbedömningen är de riskfaktorer som identifierades under den allmänna riskbedömningsfasen, såsom produktrelaterade risker, geografisk risker och mer. 

De tre väsentliga stegen i processen

Steg 1: Identifiering av hot och sårbarheter

De första steget innebär att bedöma hur mottagliga en redovisningsbyrå är för at utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sårbarheter kan uppstå inte bara från enskilda produkter eller tjänster; brister kan även finnas i andra delar av systemet, som distributionskanaler. Sårbarheter kan också uppstå på grund av faktorer som byråns storlek och organisationkomplexitet.

Steg 2: Bedömning av Inneboende Risk

Byggd på hot- och sårbarhetsanalysen från första steget, innefattar det andra steget att utvärdera företagets riskexponering. Denna analys syftar till att besvara frågan: Vad är sannolikheten att företaget används för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Analysen innebär att bedöma sannolikheten och konsekvenserna av olika risker, där den inneboende risken är en sammanvägning av dessa två faktorer. Denna utvärdering omfattar företagets produkter, kunder, distributionskanaler och geografiska exponering.

Steg 3: Genomförande av Riskminskande Åtgärder

Det tredje steget fokuserar på att implementera åtgärder för att minska de inneboende riskerna som identifierades i den föregående fasen. Dessa 'riskminskande åtgärder' är utformade för att mildra de identifierade riskerna och underlätta deras effektiva hantering. Exempel inkluderar insamling av kundkännedom och genomförande av kontroller för Politiskt Exponerade Personer (PEP) och sanktioner.

Att Dra Nytta av Teknologi för Förstärkt AML Efterlevnad

I dagens digitala landskap underlättar verktyg som den verifierade AML-portalen AML-efterlevnadsarbetet för företag. Denna plattform snabbar upp processen för att inkludera nya kunder, hjälper till med kontinuerlig övervakning och ger en omfattande överblick över affärsrelationer. Genom att omfamna sådana teknologiska lösningar kan företag ta kontroll över sin kundriskbedömning och säkerställa säker digital lagring av viktiga dokument. Begreppet allmän riskbedömning i hjärtat av AML-ansträngningar fungerar som en strategisk guide för företag att identifiera, utvärdera och förhindra sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att förstå nyanserna i denna bedömningsprocess kan organisationer förbättra sina AML-efterlevnadsåtgärder och bidra till en tryggare finansiell värld.

Portalen Verified AML förenklar och digitaliserar företagens arbete i linje med penningtvättslagen. För snabbare onboarding av nya kunder, som stöd i uppföljning och för bra översikt av pågående affärsrelationer. Ta kontroll över er kundriskbedömning och säkerställ att alla dokument sparas digitalt för enkel spårbarhet.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Finansinspektionens fokus på leverantörsrisk i en osäker omvärld

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

3 frågor om den allmänna riskbedömningen

Artikel
Textlänk