Kundcase

Medvind Assistanse - Sömlösa personliga assistanstjänster

Medvind Assistanse är ett norskt företag som tillhandahåller användarstyrda personliga assistanstjänster för personer med nedsatt funktionsförmåga.

Medvind Assistanse använder Verifieds digitala plattformar för HR-processer som rekrytering, arbetsplanering och onboarding av nya kunder och partners.

Enkelt och lätt att använda - nästan ‘’idiot säkert’’.

Regionchef Region Öst, Torstein Lerhol, förklarar hur plattformarna har frigjort tid för att leverera ännu bättre kundservice:

Det är mycket viktigt för oss att våra kunder får en sömlös serviceupplevelse. För att detta ska hända krävs enkel administration och ett lättanvänt system som nästan är ‘’idiot-säker’t’. Att administrera personliga assistanstjänster med hjälp av Verified gör oss verkligen effektiva. 
Hos Medvind Assistanse inser vi att det är 2022 - och tjänsteprocesser som inte använder digital signering är nästan föråldrade. Så vi har börjat använda e-signering i vår HR-verksamhet. Jag hade tidigare erfarenheter av att arbeta med Verifieds plattformar. Mina kollegor och jag tyckte att systemet var lätt att använda, och vi behövde inte en lång introduktionsperiod för att förstå systemet och bli mer effektiva. Så beslutet att välja Verifieds lösning för Medvind var enkelt.
Torstein Lerhol, Regionchef Öst, Medvind Assistanse

Medvind använder i dag Verified för olika delar av deras dagliga HR-verksamhet. Ett annat område där lösningen kommer till nytta är den smarta dokumentbanken där Medvind kan lagra olika PDF:er och rapporter för att vara väl förberedda vid eventuella granskningar från lokala myndigheter.

-Det nära samarbetet vi har till Medvind är nyckeln till detta framgångsrika projekt. Det ger oss självförtroende att leverera vad vi lovar, och det är vad Medvind kräver, säger Pascal Hansson, Säljchef, Verified i Norge.

Vi är mer effektiva idag

Medvind Assistanse valde att börja samarbeta med Verified under 2021, och resultaten hittills visar att beslutet har varit rätt.

Vi har blivit mycket effektiva och har kunnat växa i en jämn takt. Våra anställda och kunder tar delav problemfri administration, vi är mindre bundna till pappersarbete och kan kontrollera och finjustera våra tjänsteleveranser externt.

Medvind Assistanse har lyckats eliminera många av de manuella stegen, inklusive arbetet med papper och penna - och  använder istället digital onboarding för både sina personliga assistenter och användarna. Detta sparar både tid och resurser.

Vi kan starkt rekommendera Verified som partner till andra företag som överväger e-signering och som arbetar externt med både personal och kunder.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Q4 Næringsmegling - Verified förenklar vardagen

Kundcase
Textlänk