Artikel

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

BLOGG: I dagens komplexa affärsmiljö är det avgörande att företag har en robust och effektiv process för att kontrollera sina leverantörer. Att bedöma och utvärdera leverantörer regelbundet är inte bara en fråga om att hitta den billigaste leverantören, utan snarare en strategisk process för att säkerställa att samarbeten sker med pålitliga, kostnadseffektiva och ansvarstagande partners. 

2024-04-29, av Daniel Franzén

Utmaningar vid leverantörsbedömning

En vanlig utmaning som många företag står inför är bristen på ett centraliserat system för leverantörsbedömning. Att hantera processen i olika system ökar risken för bristande dokumentation och kontroll.

För att optimera leverantörsbedömningen bör ni:

 • Definiera tydliga kriterier: fastställ relevanta kriterier baserat på företagets mål och behov, t.ex. kvalitet, kostnad, leveransförmåga och hållbarhet.
 • Välja rätt metoder: använd en kombination av metoder, t.ex. enkäter, intervjuer, platsbesök och granskning av dokumentation, för att få en helhetsbild av leverantörerna.
 • Automatisera processen: implementera ett centraliserat system för leverantörsbedömning för att effektivisera datainsamling, analys och dokumentation.
 • Kontinuerlig utvärdering: utvärdera era leverantörer regelbundet för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla kraven och för att identifiera förbättringsområden.
Genom att investera tid och resurser i att skapa en robust process kan ni dra nytta av betydande fördelar, inklusive minskade risker, ökade besparingar, förbättrad kvalitet och en starkare konkurrensposition. En effektiv leverantörsbedömning är en löpande process som kräver engagemang från hela organisationen.
Daniel Franzén, Head of Sales - Sweden Verified

Fördelarna med en effektiv leverantörsbedömning: 

 • Riskhantering: genom att identifiera och minimera risker kopplade till leverantörers stabilitet, leveransförmåga, produktkvalitet och efterlevnad av lagar och regler kan ni skydda företaget från potentiella förluster och negativa konsekvenser. 
 • Kostnadsbesparingar: utvärdering av leverantörers prestanda kan leda till identifiering av besparingsmöjligheter, t.ex. genom bättre prissättning eller effektivare leveranskedjor. 
 • Kvalitetssäkring: noggrann leverantörskontroll garanterar att leverantörer uppfyller de uppsatta kvalitetskraven för produkter och tjänster, vilket minimerar risken för defekter och missnöjda kunder. 
 • Efterlevnad av regelverk: leverantörskontroller säkerställer att leverantörer följer relevanta lagar, regler och branschstandarder, vilket är av yttersta vikt i vissa branscher.
 • Starkt partnerskap: att bygga långsiktiga och stabila relationer med leverantörer baserat på tillförlitlighet, god kommunikation och samarbetsförmåga leder till ökad leveranssäkerhet och förbättrad service.
 • Miljömässigt- och socialt ansvar: utvärdering av leverantörernas miljöpåverkan och sociala ansvarstagande bidrar till att företaget uppfyller sina hållbarhetsmål och etiska principer.
 • Flexibilitet och anpassning: en god överblick över leverantörsbasen ger er flexibilitet att anpassa er till förändringar i marknad eller affärsbehov genom att välja rätt leverantörer och partnerskap.

Genom att investera tid och resurser i att skapa en robust process kan ni dra nytta av betydande fördelar, inklusive minskade risker, ökade besparingar, förbättrad kvalitet och en starkare konkurrensposition.

En effektiv leverantörsbedömning är en löpande process som kräver engagemang från hela organisationen. Har du frågor kring hur ni kan arbeta och säkerställa effektiva leverantörsbedömningar inom er verksamhet?

Läs mer om hur Verified kan stötta er med en strukturerad bedömning av era leverantörer - eller hör av dig direkt till mig på daniel.franzen@verified.eu så berättar jag mer.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Finansinspektionens fokus på leverantörsrisk i en osäker omvärld

Artikel
Textlänk