Kundcase

K.A. Rasmussen - gemensamma AML-processer ger ökad effektivitet och riskkontroll

Gemensamma processer för kollegor i hela Norden och ett system som samlar processer och hanterar all data på ett och samma ställe. Det sparar dagligen tid för K.A. Rasmussen i sitt arbete med anti-penningtvätt.

Under flera år har K.A. Rasmussen, ett norskt företag som tillverkar och köper ädelmetaller, använt Verifieds tjänster för olika typer av signeringsflöden. I början av samarbetet användes tjänsterna främst för personalärenden. För avtal och dokument som kräver säkra signaturer och identifiering.

För ungefär ett år sedan började dialogen kring att också använda Verifieds tjänster för arbete i linje med regelverket för penningtvätt:

”Vi var i högsta grad involverade och drev projektet med att anpassa KYC-formulär och övriga processer i systemet till vårt interna arbetssätt,''

berättar Anita Jørandrud Sveen, HR-chef på K.A. Rasmussen.

Innan de började använda Verfieds lösningar för arbetet med anti-penningtvätt så använde de en egenbyggd lösning. Men när uppdateringar och förändringar behövde genomföras så tog det lång tid och behövde prioriteras för utveckling.

”Nu kan vi själva göra de flesta förbättringar direkt i gränssnittet vilket sparar tid för oss som konfigurerar portalen men det gör också att våra förbättringar snabbt når organisationen och de som använder portalen i kundärenden varje dag,”

säger Mette Pedersen, Kvalitetsansvarig på K.A. Rasmussen.

Anita Jørandrud Sveen, HR-chef (vänster) & Mette Pedersen, kvalitetschef (höger).

Tidigare behövde K.A. Rasmussen göra sina PEP-och sanktionskontroller via en separat tjänst för att sedan manuellt föra över informationen till tjänsten som hanterade resten av AML-arbetet.

”Nu kan vi i ett och samma flöde, initiera onboarding, skapa KYC-formulär som signeras, identifiera nyckelpersoner och utföra PEP- och sanktionskontroller. Dessutom säkerställer vi att hur ofta det görs anpassas utifrån den kundrisknivå vi satt på respektive kund/leverantörsrelation”

säger Anita Jørandrud Sveen.

K.A. Rasmussen har sitt huvudkontor i Norge men är även verksamma i Sverige, Finland och med en kundbas som sträcker sig ut i Europa. De använder Verifieds tjänster i hela Norden.

”Vi har sparat mycket tid på alla våra marknader och processen där allt görs och dokumenteras i ett och samma system är värdefull och ger oss en bra överblick och förståelse för eventuella risker i vår kundportfölj,”

berättar Mette Pedersen.

Utöver att de omkring 15-20 medarbetare som använder Verifieds tjänster dagligen så finns även ett så kallat publikt onboardingsflöde uppsatt på sin site. Där kan de kunder som vill sälja sina metaller till K.A. Rasmussen själva fylla i sina uppgifter och initiera en affärsrelation.

”För oss innebär formuläret på siten mindre administration. Vi säkerställer att vi samlar in rätt information och data om den nya leverantören och gör samtidigt de kontroller som krävs för att vi ska kunna starta vårt samarbete med dem. Allt samlas och dokumenteras via AML-portalen,

avslutar Anita Jørandrud Sveen.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Medvind Assistanse - Sömlösa personliga assistanstjänster

Kundcase
Textlänk