electronic signature image

BankID AML Organisasjonssøk

Elektronisk skjema integrert med BankID AML Organisasjonssøk gir din bedrift et godt grunnlag for gjennomføring av en god kundekontroll. BankID AML Organisasjonssøk vil ikke bare spare verdifull tid, men også gjøre det mye enklere å innhente sikre data om selskapet. Sammen med oppslag fra Brønnøysundregistrene får dere tilgang til følgende informasjon:


 • Basisinformasjon om selskapet
 • Selskapets oppføringer i registre (f.eks. MVA-registeret).
 • Roller i selskapet (daglig leder, styremedlem m.m.)
 • Informasjon om eierstruktur
 • Reelle rettighetshavere
 • Sanksjoner på selskapet
 • Signaturrett og prokura i selskapet


Sammen finner vi den ultimate digitale løsningen for deres arbeidsflyt for beste mulig bruker- og kundeopplevelse.


electronic identifiaction image

BankID AML Personsøk

Gjennom Verifieds ID kontroll kan man enkelt identifisere og kontrollere privatpersoner. Løsningen er integrert med BankID AML Personsøk noe som sikrer at all informasjonen som hentes er fra etterrettelige kilder med høy kvalitet.


Verifieds ID kontroll tilbyr følgende:

 • Elektronisk identifisering vi BankID uten personlig oppmøte
 • Oppslag mot Trapets PEP-liste
 • Oppslag mot EU, FN og OFACs sanksjonslister


Med Verifieds ID kontroll vil din organisasjon være på god vei til å oppfylle lovkravene.

Anti Money Laundering image

Verified AML Portal

Verified har gleden av å tilby AML Portalen for organisasjoner som, etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), er klassifisert som rapporteringspliktige. Verifieds AML Portal hjelper dere å systematisk oppfylle alle regulatoriske krav til rapportering og kontroll av nye/eksisterende kunder, samt bidrar til bedre arbeidsflyt. Dere vil raskere kunne komme i gang med kundeforhold.


Vi hjelper dere å:

 • Effektivisere onboarding prosessen
 • Kontrollere og vedlikeholde kundedata
 • Opprettholde en strukturert arbeidsflyt
 • Oppfylle formkrav