AML-utbildning som uppfyller lagkravet

Utbildning är en obligatorisk del i penningtvättslagen, därför skapade vi Verified AML Training. Låt hela byrån öka sin kunskap på området samtidigt som portalen automatiskt dokumenterar utbildningsinsatsen - för intern uppföljning och vid eventuell tillsyn.

More than
4000+
customers trust Verified

Automatisk dokumentation

Håll koll på vilka av kollegorna som genomgått utbildning och när. För er egen uppföljning och vid eventuellt tillsyn från Länsstyrelsen.

Utvecklad av  AML-experter

Experterna på konsultbolaget Frank Penny har utformat innehållet i vår utbildningen. Med lång erfarenhet av praktiskt arbete inom området är utbildningen intressant och högst relevant.

För redovisning och revision

Utbildningen tar avstamp i byråns vardag och arbetet med penningtvättsfrågor. Kursen ger fördjupad kunskap kring regelverket men bjuder också på praktiska exempel från välkända situationer.

Adminvyn ger samlad överblick och rätt underlag

  • Följ kollegorna som går utbildningen: Hur långt har de kommit, vilka har genomfört årets utbildning? Behöver de påminnas?
  • Automatisk dokumentation: Datum för slutförd utbildning dokumenteras - och kan laddas ned.
  • Underlag vid granskning: Vid granskning av Länsstyrelsen finns rätt dokument tillgängliga via portalen.

Kursinnehåll

I den här kursen kommer du att få lära dig hur du som redovisningskonsult kan förebygga och upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering i praktiken.

Det är en grundläggande kurs inom ämnet, men vi kommer att fördjupa oss i de områden där det har visat sig att redovisningskonsulter generellt sett har bristande kunskaper.

I utformandet av denna kurs har vi analyserat de sanktionsbeslut som delats ut till redovisningskonsulter och identifierat tydliga teman. Det är viktigt att ha koll på vilka dessa är och se till att din byrå inte gör samma misstag.

  • Vad är penningtvätt och terroristfinansiering egentligen?
  • Redovisningskonsultens roll och unika inblick.
  • Överblick över relevanta lagar och regler.
  • Vad är den allmän riskbedömning och vikten av denna.
  • Kundkännedomens olika delar - mer än bara insamling av information.
  • Hur du identifierar och rapporterar misstänkt penningtvätt.

Vill ni komma igång med AML-utbildning?

Vi finns här för att hjälpa er ta nästa steg på vägen mot att uppfylla lagkraven enligt penningtvättslagen.