Fastigheter

Optimera er verksamhet i linje med penningtvättsdirektivet, inklusive hantering av kundkännedom (KYC). Utforska hur användarvänliga verktyg för fastighetsbranchen gör er regelefterlevnad enklare och säkrare. Vi integrerar med Vitec och Mspecs.

Över
4000+
kunder litar på Verified

Ett digitalt flöde för er AML-process

Det kan vara en utmaning att hantera komplexiteten i fastighetsbranschen och samtidigt säkerställa regelefterlevnad. Men tänk om ni hade verktyg för att identifiera och övervaka potentiella kundrisker, verifiera de inblandade parternas identitet och spåra alla steg kopplade till ert interna arbete med anti-penningtvätt?

Produkter

AML & KYC för fastigheter

 • AML i ett digitalt flöde
 • Samla in all kundinformation
 • Steg-för-steg-vägledning genom KYC-processen

eSign & eID för fastigheter

 • Dokument undertecknas snabbare
 • Säkra metoder för digital identifiering
 • Förbättra kundernas upplevelse

Data för fastigheter

 • Dina processer stöds av vårt REST API
 • Korrekt data där ni behöver det
 • Effektivisera och automatisera
Vi valde Verifieds e-signeringslösning utifrån en rad olika kriterier, bl.a. för att vi ser en stor potential i att utöka samarbetet samt inkludera fler funktioner och tjänster på sikt för smidigare och effektivare arbetsflöden.
Victoria Boije
Strategic Purchaser, Fabege
Verified förenklar våra AML-processer. Allt blir mer strömlinjeformat och vi har all dokumentation samlad på ett ställe. Vår löpande dialog är nära och tydlig, och deras interna organisation ger oss alltid bra svar och hjälp.
Heidi Sannes
Compliance Manager, Q4 Næringsmegling
Trots att det innebar "ännu ett nytt system" för oss känner jag och mina kollegor att vi sparar tid och har en bättre säkerhet i vårt arbete med kundkännedom (KYC). Portalen i sig är intuitiv och lätt att använda och har blivit en viktig del av vårt dagliga arbete.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Vissa levererar en signeringslösning, andra levererar en AML-portal, med Verified fick vi ett bättre paket. Nu kan vi signera dokument, onborda nya kunder och utföra kontroller av penningtvätt i ett och samma system.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Flexibilitet var viktigt för oss. Vi behövde ett skräddarsytt ett system för vår verksamhet. Med Verified fick vi ett system för AML som gjorde det möjligt för oss att hålla reda på att uppgifter utförs i rätt ordning och med kvalitet, och det var avgörande.
Jan-Håkon Elverland
Chief Administrative Officer, SpareBank 1

Verified for Sparbank1

Effektiv onboarding av nya kunder sker digitalt

Vår AML-plattform är utformad för att förenkla de komplexa krav som ställs på fastighetsbranschen enligt penningtvättslagen. Förbättra er process för kundkännedom och säkerställ en smidigare onboarding-upplevelse av nya kunder för både ert team och för kunderna

 • Steg-för-steg-vägledning genom AML-processen
 • Förbättrad kundupplevelse och ökad kontroll
 • Digitalt flöde för PEP-och sanktionskontroller

Samla dokumentation och förenkla processen

Snabbhet är avgörande för fastighetsmäklare, men när det kommer till penningtvättsregler måste även kontroller och riskbedömning göras korrekt. För er egen trygghet och vid eventuell granskning enligt Fastighetsmäklarinspektionen.

Era viktiga steg i AML-processen kompletteras med korrekt kunddata, samtidigt som uppgifterna kontrolleras mot PEP- och sanktionslistor i Norden och EU.

 • Dataintegrationer ger en snabb AML-process
 • Skapa slutgiltiga riskrapporter för era kunder
 • All dokumentation lagras och är digitalt spårbar

Använd Verified i era befintliga affärssystem

 • Vitec Express
  eSign - skicka dokument för elektronisk signering till kunder. Genomför även elektronisk identifiering av säljare och köpare direkt med bankID.
  PEP- och sanktionskonstroll - utför den obligatoriska kontrollen av köpare och säljare direkt i mäklarsystemet.
  Kundkännedom - använd frågeformuläret för köpare/säljare och skicka ut digitalt för ifyllnad och signering. CRM- och HR-system: Våra lösningar för elektronisk signering (eSign) och elektroniskt ID (eID) integrerar redan med flera av branschens ledande leverantörer av system.
 • Mspecs
  eSign - skicka era dokument och få dem signerade direkt via plattformen.

Håll dig uppdaterad

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundcase
Textlänk

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

K.A. Rasmussen - gemensamma AML-processer ger ökad effektivitet och riskkontroll

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

Kundcase
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

ISEC enhances offering with Verified AML for their customers is the Nordics

Nyhet
2024-06-11
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

GRC WATCH är Verified Groups senaste förvärv: Stärker och breddar positionen inom Regtech

Nyhet
2024-04-15
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Heidi Islann joins Verified as Chief Commercial Officer (CCO)

Nyhet
2024-03-14
Textlänk

Verified stöttar fastighetssektorn

Låt oss presentera våra tjänster och de produkter som är anpassade för er bransch och användningsområden!